Menší změna – Author Znovín Cup

Nastala menší změna s akcí Author Znovín Cup Vinařská 50. Ve sklepu, kde jsme měli původně být, se koná svatba. Ale máme zarezervovaný jiný sklep Vinařství Dobrovolný. Dle fotografií myslím, že bude ještě zajímavější. Majitel sklepa zajistí i ubytování za 500,- Kč/noc v Novém Šaldorfu, z kterého to budeme mít na start Vinařské 50 do Šatova asi šest kilometrů.