Podmínky členství

Podmínky členství v týmu bajker.eu z.s. jsou:

  • uhrazení členských příspěvků. Členský příspěvek na rok 2020 je 350,-. Číslo účtu pro platbu je 2201180430/2010. Do poznámky zadejte své jméno a příjmení.
  • uhrazení členského příspěvku pro stávající členy je nutné do konce dubna 2020, pro nové členy obratem

Členy týmu bajker.eu z.s. se mohou stát fyzické osoby. Každý člen po přijetí bude evidován v elektronickém registru členů. Členství v týmu bajker.eu z.s. je výlučně členským vztahem týmu a členem.

Jednotlivci mohou nabýt členství v týmu bajker.eu z.s. těmito způsoby:

  1. se souhlasem výboru týmu bajker.eu z.s.
  2. mládež do 15.let mohou získat členství v cyklistickém klubu se souhlasem zákonného zástupce

Žadatel je povinen předložit přihlášku (může být i elektronická na těchto stránkách), která obsahuje osobní údaje a zároveň se zavazuje dodržovat stanovy spolku, řády a předpisy.

Členství v týmu bajker.eu z.s. zaniká:

  1. písemným oznámením výboru nebo předsedovi oddílu, že dobrovolně ukončuje své členství v cyklistickém oddíle
  2. pro zvlášť hrubé nebo opakované porušení členských povinností
  3. úmrtím

Zánik členství projednává a schvaluje výbor týmu.

Všechny další náležitosti ohledně členství v týmu bajker.eu z.s. jsou stanoveny ve stanovách spolku, buď zde ve zkráceném vydání, nebo v plném znění, které jsou ke stažení na rejstříku spolků.