Ocelák 2021

V sobotu 25.9.2021 se koná v Hradešíně jako každý rok již 13. ročník závodu Ocelák. Členové týmu mají startovné zdarma. Propozice viz níže:

Datum závodu: 25.9.2021

Trasy:
OCELÁK  60 km (převýšení  1100 m)
OCELÁČEK  30 km (převýšení  550 m)

Start: 
OCELÁK  60 km v 11:00 hod
OCELÁČEK  30 km v 11:20 hod
ELEKTROKOLA  30 km v 11:20 hod

Závod je součástí MTB série Dycky Bajk!

Trasy můžou být změněny s ohledem na počasí, vlastníky pozemků a jejich správce (např. kvůli těžbě dřeva apod.).

Do MTB série Dycky Bajk! budou započteny obě trasy závodu. Vše dle pravidel seriálu Dycky Bajk.

Registrace: proběhne na sportovním hřišti v Hradešíně v sobotu 25.9.2021 od 9:30 hod do startu závodu

Přihlašování:
závoďáci se mohou přihlašovat do svých věkových kategorií kdykoli a to i v den startu.

Kategorie jednotlivců:

OCELÁK   60 km
DM1 = muži do 29 let
DM2 = muži 30 až 39 let
DM3 = muži 40 až 49 let
DM4 = muži 50 a více let

DZ1 = ženy do 39 let
DZ2 = ženy 40 a více let

OCELÁČEK   30 km
KM1 = muži do 18 let
KM2 = muži 19 až 29 let
KM3 = muži 30 až 39 let
KM4 = muži 40 až 49 let
KM5 = muži 50 až 59 let

KM6 = muži 60 a více let
KZ1 = ženy do 18 let
KZ2 = ženy 19 až 39 let
KZ3 = ženy 40 a více let
100 = kategorie nad 100 kg

Elektrokola  30 km
EK

Kategorie týmů:

Kamarádské týmy
KTM = kamarádské týmy_muži (případně mix)
KTZ = kamarádské týmy_ženy

Podmínky pro stanovení „Kamarádského týmu“
1) tým může být složen pouze ze závoďáků krátké trasy OCELÁČKA
2) závoďák musí už být po své registraci a platbě startovného
3) tým se skládá ze tří závoďáků z libovolných kategorií
4) každý tým musí mít svůj název a kapitána týmu
5) kapitán u prezence oznámí složení týmu, tj. st.čísla a jména
6) závoďáci týmu nemusí mít jednotné dresy, jsou pouze doporučeny
7) do celkového hodnocení týmu není započten součet časů, ale pouze čas dojezdu třetího závoďáka (kamaráda)

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, pokyny pořadatelů a obecně platné právní předpisy. Závod se jede za plného silničního provozu. Povinná je bezpečnostní přilba na hlavě po celou dobu závodu. Doporučujeme úrazové pojištění v den závodu. Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Změny v rozpisu závodu vyhrazeny.

Platba: OCELÁK, OCELÁČEK a Elektrokola
do 31.8.2021 = 300,-Kč s nárokem na pamětní dárek,
do 18.9.2021 = 400,-Kčs nárokem na pamětní dárek,
v den startu závodu = 500,-Kč bez nároku na pamětní dárek.
Kluci a děvčata do 16 let včetně platí 50% startovného.
Registrace „Kamarádského týmu“ = 100,-Kč pouze na prezenci.

Řazení na startu:
Závoďáci se musí dostavit na start 5 minut před startem své trasy pro vyslechnutí pokynů
Obě trasy budou mít na startu dvě výkonnostní vlny. Do první plny budou zařazeny závoďáci, kteří se umístili v minulém ročníku v první dvacítce na dlouhé nebo krátké trase – nutné nahlásit při prezenci. Závoďáky lze také do první vlny přiřadit na základě žádosti o divokou kartu u ředitele závodu s doložením svých letošních výsledků.

Vyhlášení výsledků:
čas vyhlášení všech kategorií bude cca 3hod po startu závodu

Tombola:
bude bezprostředně po vyhlášení vítězů

Všechny dotazy k závodu posílejte mailem přímo na ředitele závodu:
jpindak001@seznam.cz